Skip to content

The Bridge Trial er en multisenter randomisert kontrollert studie hvor hovedmålet er å undersøke om et nytt rehabiliteringsprogram, som omfatter planlegging av egeninnsats og oppfølging i kommunen, bedrer eller forlenger effekten av rehabiliteringen for mennesker med muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager. Kost-nytte analyser utføres og kvalitetsindikatorer blir brukt for å sammenligne kvaliteten i rehabiliteringen på tvers av rehabiliteringsinstitusjoner.

Prosjektleder:
Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

Nasjonal kompetansetjeneste for rehabilitering (NKRR) 

Stipendiater:
En phD kandidat fra 2018

Postdoktor:
En postdoktor student fra 2019

Brukerrepresentanter:

  • Midrid Pedersen, Norsk Revmatikerforbund
  • Maren Azimi, Revma pasientråd, Diakonhjemmet Sykehus

Nasjonale samarbeidspartnere:

Internasjonale samarbeidspartnere:
Cornelia Helena van den Ende, Sint Maartenskliniek Department of rheumatology, Nijmegen, The Netherlands

Back To Top