Skip to content

Prosjektet «The HUNT Osteoarthritis study (HOA)» er en prospektiv studie hvor sentrale risikofaktorer for utvikling av alvorlig funksjonsnedsettende artrose i hofte og knær undersøkes. Studien er basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i periodene 1995-1997 og 2006-2008, samt data fra Nasjonalt register for leddproteser. Risikofaktorer som undersøkes er: metabolsk syndrom, stoffskifte, østrogenbelastning, fysisk aktivitet, røyking og genetikk.

Publikasjoner

Prosjektleder:
Kjersti Storheim, FORMI, Oslo Universitetssykehus

Stipendiater:
Alf Inge Hellevik
Marianne Bakke Johnsen (Disputerte 28. juni 2017)

Nasjonale samarbeidspartnere:

  • FORMI, Oslo Universitetssykehus
  • Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
  • Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland universitetssykehus
  • Universitetet i Oslo
  • Uni Research Helse-Bergen
  • Universitetet i Bergen
  • NTNU (HUNT)
Back To Top