Skip to content

Muskelskjelettsykdommer er den største bidragsyteren når det gjelder tapte år med god helse i befolkningen. Artrose er en av de vanligste årsakene til muskelskjelettproblemer og forekomsten er økende pga. en voksende gruppe med eldre. Mange artrosepasienter som henvender seg til primærhelsetjenesten får ikke tilbud om adekvat behandling som er i tråd med de anbefalte retningslinjene. Formålet med prosjektet er at pasienter med artrose i kne- og hofteledd skal bli tilbudt den samme kunnskapsbaserte behandlingen i primærhelsetjenesten uansett hvor de bor i landet og øke pasientenes aktivitetsnivå, livskvalitet og mestring og å redusere sykefravær og bruk av offentlige helsetjenester. Videre skal det utvikles et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, «Det norske artroseregisteret,» som løpende skal dokumentere resultater av behandlingen for alle pasienter med artrose i kne eller hofte som blir behandlet i primærhelsetjenesten. Grunnprinsippene er basert på det svenske BOA-programmet i Sverige, GLA:D i Danmark og egen forskning. Prosjektet vil gi mulighet til å forbedre kvaliteten på diagnostikk og behandling for alle pasienter med artrose i kne- eller hofteledd. Siden mars 2015 har mer enn 600 fysioterapeuter fra hele landet blitt sertifisert som «AktivA- terapeuter» og ca. 3200 pasienter er inkludert i det elektroniske registreringssystemet. Brukerrepresentanter er viktige bidragsytere, både på kursene for fysioterapeuter og på artroseskolene som holdes ute i klinikkene.

Prosjektledere

  • May Arna Risberg, Oslo universitetssykehus/Norges idrettshøgskole
  • Inger Holm Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Koordinator:
Celine Vestre Tryggestad

www.aktivmedartrose.no

Brukerrepresentant:
Kirsti Skullerud

Nasjonale samarbeidspartnere:

  • Fysioterapiklinikker fra alle fire helseregioner
  • Nasjonalt register for leddprotese i Bergen

Internasjonale samarbeidspartnere:

Back To Top