Skip to content

NORDSTEN-studien er et prospektivt forskningsprosjekt med tre parallelle studier for pasienter med lumbal spinal stenose; to randomiserte studier på henholdsvis spinal stenose og degenerativ olisthese og en longitudinell observasjonsstudie. Målet for studien er å sammenligne ulike kirurgiske behandlinger hvor man ønsker å gi svar på hvilken metode som gir den beste langtidseffekten for pasientene, samt å kartlegge prognosen for pasienter som ennå ikke er kandidater for kirurgi. Prosjektet vil gi informasjon om kliniske og radiologiske utfall etter ulike kirurgiske metoder for lumbal spinal stenose og bidra til bedre forståelse av progresjonen av symptomer hos pasienter med spinal stenose som ikke opereres.

Publikasjoner

 • Hermansen E, Romild UK, Austevoll IM, Solberg T, Storheim K, Brox JI, Hellum C, Indrekvam K. Does surgical technique influence clinical outcome after lumbar spinal stenosis decompression? A comparative effectiveness study from the Norwegian Registry for Spine Surgery. Eur Spine J. 2017 Feb;26(2):420-427. doi: 10.1007/s00586-016-4643-9. Epub 2016 Jun 4. PubMed PMID: 27262561.
 • Austevoll IM, Gjestad R, Brox JI, Solberg TK, Storheim K, Rekeland F, Hermansen E, Indrekvam K, Hellum C. The effectiveness of decompression alone compared with additional fusion for lumbar spinal stenosis with degenerative spondylolisthesis: a pragmatic comparative non-inferiority observational study from the Norwegian Registry for Spine Surgery. Eur Spine J. 2017 Feb;26(2):404-413. doi: 0.1007/s00586-016-4683-1. Epub 2016

Prosjektledere

 • Kari Indrekvam, Kysthospitalet i Hagavik
 • Christian Hellum, Oslo Universitetssykehus

Stipendiater:

 • Ivar Austevoll
 • Erland Hermansen
 • Frode Rekeland

Nasjonale samarbeidspartnere:

 • Ålesund sykehus
 • Hagavik sykehus
 • Haukeland universitetssykehus
 • Stavanger universitetssykehus
 • Oslo universitetssykehus
 • Akershus universitetssykehus
 • St. Olavs hospital
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Levanger sykehus
 • Lillehammer sykehus
 • Gjøvik sykehus
 • Bærum sykehus
 • Martina Hansen sykehus
 • Drammen sykehus
 • Skien Sykehus
 • Sørlandets sykehus Arendal
 • Sørlandets sykehus Kristiansand
 • Sykehuset Innlandet avd. Elverum
Back To Top