Skip to content

Prosjektet “Occupational therapy and surgery in carpometacarpal (CMS) osteoarthritis” er en multisenter randomisert kontrollert studie. Det anbefales at pasienter med artrose hovedsakelig skal behandles i primærhelsetjenesten. Ny forskning indikerer imidlertid at kvaliteten på behandling i primærhelsetjenesten ikke er optimal for denne pasientgruppen og at spesielt pasienter med håndartrose har dårlig tilgang til anbefalt behandling både i primær- og sekundærhelsetjenesten. Forskningen viser at ergoterapi med øvelser for hånd, hjelpemidler og ortose/skinne kan være effektiv behandling. Likevel er behandlingen i hovedsak begrenset til konsultasjoner hos allmennpraktiserende lege, mens de med langt kommen artrose i leddet ofte henvises videre til kirurg.  Hensikten med studien er å undersøke om intensiv ergoterapi i ventetiden frem til operasjon kan redusere eller utsette behovet for kirurgisk behandling ved CMC-artrose. I studien inngår også reliabilitetstesting av et instrument for å måle håndfunksjon (MAP-Hand) og kost-nytte evaluering av intervensjonen.

Publikasjoner

Prosjektledere
Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet Sykehus, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

Nasjonal kompetansetjenste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

Stipendiater:
Else Marit Holen Gravås

Postdoktor:
Anne Therese Tveter

Brukerrepresentant:
Studien har blitt utviklet i nært samarbeid med en brukerrepresentant fra pasientforskingsgruppen ved Diakonhjemmet sykehus.

Nasjonale samarbeidspartnere:
Revmatologiske avdelinger ved sykehus/foretak i flere helseregioner:

  • NKRR, Diakonhjemmet sykehus Oslo
  • Revmatologisk avdeling St. Olavs Hospital
  • Haukeland universitetssykehus
  • Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehuset

Internasjonale samarbeidspartnere:
The Centre for Health Sciences Research in Salford, UK

Back To Top