Skip to content

Nye og etablerte forskningsnettverk kan søke om å forankre sine prosjekter i Muskelskjelettsatsingen (MUSS). Hensikten med en forankring er å synliggjøre prosjekter som naturlig inngår i satsingen.

Forankrede prosjekter

Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes: A randomized controlled trial – The AIM-study

Korsryggsmerter er den største enkeltårsaken til tapte år med god helse i befolkningen, rammer alle aldersgrupper, fra ungdom til eldre, og er på verdensbasis den diagnosen som koster samfunnet mest.…

Les mer

Occupational therapy and surgery in carpometacarpal (CMC) osteoarthritis

Prosjektet “Occupational therapy and surgery in carpometacarpal (CMS) osteoarthritis” er en multisenter randomisert kontrollert studie. Det anbefales at pasienter med artrose hovedsakelig skal behandles i primærhelsetjenesten. Ny forskning indikerer imidlertid…

Les mer

The Bridge Trial – A multicenter RCT to improve continuity and quality in rehabilitation of people with rheumatic and musculoskeletal diseases

The Bridge Trial er en multisenter randomisert kontrollert studie hvor hovedmålet er å undersøke om et nytt rehabiliteringsprogram, som omfatter planlegging av egeninnsats og oppfølging i kommunen, bedrer eller forlenger…

Les mer

The NORwegian Degenerative spondylolisthesis and spinal STENosis trial – The NORDSTEN-trial

NORDSTEN-studien er et prospektivt forskningsprosjekt med tre parallelle studier for pasienter med lumbal spinal stenose; to randomiserte studier på henholdsvis spinal stenose og degenerativ olisthese og en longitudinell observasjonsstudie. Målet…

Les mer

Implementation of an evidence-based treatment program (Aktiv A) and evaluation of treatment responses to exercises in patients with osteoarthritis – a multi-regional study to improve health care

Muskelskjelettsykdommer er den største bidragsyteren når det gjelder tapte år med god helse i befolkningen. Artrose er en av de vanligste årsakene til muskelskjelettproblemer og forekomsten er økende pga. en…

Les mer

The HUNT Osteoarthritis study (HOA)

Prosjektet "The HUNT Osteoarthritis study (HOA)" er en prospektiv studie hvor sentrale risikofaktorer for utvikling av alvorlig funksjonsnedsettende artrose i hofte og knær undersøkes. Studien er basert på data fra…

Les mer

Aiming at the happy knee arthroplasty patient – KAPNA /HOPE

KAPNA/HOPE er et prosjekt som består av tre deler; en prospektiv randomisert klinisk kontrollert studie, en registerstudie og en laboratoriestudie. En aldrende og mer overvektig populasjon, samt et høyere krav…

Les mer

Basic Body Awareness Therapy (BBAT) and patient Education in hip osteoarthritis – en randomisert kontrollert studie

Hensikten er å undersøke merverdien av et øvelsesprogram (BBAT) i en gruppe som vektlegger bevegelseskvalitet i hverdagsaktiviteter. Alle pasienter med hofteartrose som deltar i pasientundervisning ved Ortopedisk avdeling blir forespurt…

Les mer

Risk calculator in the preoperative assessment of lumbar spinal stenosis: The next step in use of data from quality registry?

The Norwegian Registry for Spine Surgery (NORspine) provides data from demographics, lifestyle, comorbidity, and patient-reported outcome measures after spine surgery. Lumbar Spinal Stenosis (LSS) is the most common cause for…

Les mer

Søk om forankring av forskningsprosjekt

Back To Top