Skip to content

Åpent seminar: Fibromyalgi og kroniske smerter – bedre diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dato

Tirsdag 24. oktober 2017, kl 09.00–15.15

Sted

Auditoriet i DBL-bygget på Diakonhjemmet Sykehus, Diakonveien 18, Oslo.

Påmelding

Åpent seminar. Hvis du ønsker lunsj under seminaret meldes dette til: egil.a.fors@ntnu.no

Målgruppe

Seminaret er for allmennleger, legespesialister og andre helseprofesjoner som møter denne pasientgruppen, forskere, brukere og pasientorganisasjoner.

Mål

Målet med seminaret er å formidle oppdatert klinisk relevant forskning om fibromyalgi og kronisk smerte, stimulere til samarbeid mellom norske og internasjonale forskningsmiljøer og brukermedvirkning i forskning.

Påmelding

Seminaret er gratis og åpent. Det er bare å komme. Hvis du ønsker lunsj under seminaret, må du melde ifra til egil.a.fors@ntnu.no.  Man kan også følge foredragene denne dagen som et livestreamet webinar, med mulighet for å stille spørsmål i forkant av seminaret. Alle foredrag vil være på engelsk.

Mer informasjon om konferansen

Program (.pdf)

 

 

Logoer til arrangørene

Back To Top